Povinne zverejňované dokumenty

Zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona č. 546/210 Z.z. a následnej novely č. 382/2011 Z.z.